زندگی

سلام دنیا

سلام دنیا

وردپرس را که می‌سازی، اولین پست خودکار آن عنوانش “سلام دنیا“ست و فکر کردم چه عنوان خوبی!
هم‌سن و سال‌های من شاید آخرین نسلی‌ باشند که تجربه وبلاگ نویسی دارند. فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها را از رونق انداخت و به فضایی اصلی برای نوشتن، دیدن و ارتباط تبدیل شد؛ اما راستش را بخواهید نوشتن آن هم این‌گونه هنوز شیرینی خود را دارد و شیرینش برای امثال من عجیب دوست‌ داشتنی می‌نماید.